Ορθοπεδικές κακώσεις και αποκατάσταση post thumbnail

Ορθοπεδικές κακώσεις και αποκατάσταση

Ο στόχος των θεραπειών για την αποκατάσταση των ορθοπεδικών κακώσεων, είναι η απαλλαγή του ασθενούς μας απο τον πόνο και η κατάλληλη εκπαίδευση του στην αποφυγή των καταστάσεων που