Ορθοπεδικές κακώσεις και αποκατάσταση post thumbnail

Ο στόχος των θεραπειών για την αποκατάσταση των ορθοπεδικών κακώσεων, είναι η απαλλαγή του ασθενούς μας απο τον πόνο και η κατάλληλη εκπαίδευση του στην αποφυγή των καταστάσεων που είναι υπεύθυνες για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Το καλύτερο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται συνδυάζοντας μηχανήματα και ειδικές τεχνικές φυσιοθεραπείας.

Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις που απαιτείται πρόσθετη ειδική ιατρική υποστήριξη ζητάμε από τους ασθενείς μας να επισκεφθουν ειδικούς ιατρούς όπως Νευροχειρουργούς, Ορθοπεδικούς και Επεμβατικούς Νευροακτινολόγους.

Categories: