Η Ηλεκτροθεραπεία είναι η  θεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό ρεύμα στην Φυσικοθεραπεία και την Αποκατάσταση.

Είναι η διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύματος έντασης mAmp κατά μήκος ενός μυός ή μιας μυϊκής ομάδας με σκοπό τη διατήρηση του μυϊκού τόνου όταν η αντίστοιχη νευρική διέγερση δεν είναι επαρκής. Με αυτό το τρόπο δίνεται η δυνατότητα να γίνει ενδυνάμωση του μυός αλλά και να αποφευχθεί πιθανή ατροφία του.

Ανάλογα με την πάθηση το ηλεκτρικό ρεύμα, σε διαφορετικές εντάσεις και συχνότητες, χρησιμοποιείται στη πάσχουσα περιοχή, με σημαντικά αποτελέσματα προσφέροντας ισχυρή αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση, χαλάρωση των μυικών σπασμών, θεραπεία της νευρομυικής δυσλειτουργίας, αύξηση της κινητικότητας των αρθρώσεων, πρόληψη της μυική ατροφίας και της δυσκαμψίας των αρθρώσεων, τόνωση της αιματικής κυκλοφορίας στην πάσχουσα περιοχή κλπ.